ignició

[formació culta analògica sobre la base del ll. ignītus, -a, -um, participi de ignīre 'cremar']

f 1 Estat d'un cos en combustió.

Planeta Verdu 2007

La Factoria de Núvols amb Josep Matés, Carlets, David Rosell, i Lluís Heras a la Fira del Silló a Verdú l'any 2007