ignició

[formació culta analògica sobre la base del ll. ignītus, -a, -um, participi de ignīre 'cremar']

f 1 Estat d'un cos en combustió.

CONTACTE    LLuís Heras (Didi)             Marta Marínez Hortet         David Rosell                     Anna Ballesté
    + 34 680 10 58 72         + 34 610 29 75 32          + 34 620 40 50 85         + 34 656 45 13 37

    email: estudiceramic@gmail.comc