ignició

[formació culta analògica sobre la base del ll. ignītus, -a, -um, participi de ignīre 'cremar']

f 1 Estat d'un cos en combustió.

PRESENTACIÓ


IGNICIó es un grup de ceramistes format per David Rosell, Lluís Heras, Marta Martínez Hortet i Anna Ballesté units amb l'objectiu de cercar nous camins d'expressió per la ceràmica, transformant les eines i processos propis del ofici i en especial les coccions aconseguint un resultat genuí i contemporani.

Tots els membres d'IGNICIó han format part de la Factoria de Núvols grup que va realitzar 17 accions entre els anys 2005 i 2011. A mes de la activitat dins La Factoria de Núvols els membres d'IGNICIó han realitzat altres accions ja sigui amb altres col.lectius com individualment.

Fruit d'aquesta experiència i amb el desig de fer realitat nous reptes neix l'any 2013
IGNICIó